Thông Báo Cập Nhật Số Điện Thoại Công Ty Samsun Vina

Thông Báo Cập Nhật Số Điện Thoại Công Ty Samsun Vina

19 Jun 2023

Thông báo thay đổi số điện thoại Văn phòng Công ty TNHH Samsun Vina 

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và tạo điều kiện thuận lợi trong việc hỗ trợ khách hàng của Samsun Vina, chúng tôi trân trọng thông báo đến khách hàng việc thay đổi số điện thoại của Công ty TNHH Samsun Vina như sau:

Kể từ ngày 19/06/2023, số điện thoại tiếp nhận của Văn phòng Samsun Vina chính thức là 028 7306 1112